Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:16/5/2022 đến ngày:22/5/2022
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 16/5
Ba 17/5
Tư 18/5
Năm 19/5
Sáu 20/5
Bảy 21/5
CN 22/5