Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:23/5/2022 đến ngày:29/5/2022
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 23/5
Ba 24/5
Tư 25/5
Năm 26/5
Sáu 27/5
Bảy 28/5
CN 29/5