LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:16/5/2022 đến ngày:22/5/2022
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự Địa điểm Ghi chú

Hai 16/5

- Kiểm tra cuối HK II ( theo KH)

Ba 17/5

- HS khối 12 dự tư vấn hướng nghiệp - HS khối 10 tham gia hoạt động trãi nghiệm (theo KH) - GV hoàn thành việc chấm bài, vào điểm - Tổ chức lớp cảm tình Đoàn và kết nạp Đoàn viên mới ( 13h 30)

Tư 18/5

- Học tập và giảng dạy theo TKB -> sáng - Tư vấn chọn môn học cho HS khối 9 -> chiều - Hội khỏe Phù Đổng cấp trường ( theo KH của Đoàn trường ) -> chiều

Năm 19/5

- Học tập và giảng dạy theo TKB -> sáng - Chuẩn bị hồ sơ xét TN THCS ( GVCN khối 9) -> sáng - Kiểm tra hồ sơ xét TN THCS (14h 00) - Hội khỏe Phù Đổng cấp trường ( theo KH của Đoàn trường ) -> chiều

Sáu 20/5

- Học tập và giảng dạy theo TKB -> sáng - Xét TN THCS ( theo KH) -> 7h 00 - Hội khỏe Phù Đổng cấp trường ( theo KH của Đoàn trường ) -> chiều

Bảy 21/5

- Học tập và giảng dạy theo TKB -> sáng - Hội khỏe Phù Đổng cấp trường ( theo KH của Đoàn trường ) -> chiều

CN 22/5

- Hội khỏe Phù Đổng cấp trường ( theo KH của Đoàn trường )