Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:9/5/2022 đến ngày:15/5/2022
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 9/5
Ba 10/5
Tư 11/5
Năm 12/5
Sáu 13/5
Bảy 14/5
CN 15/5