Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:28/3/2022 đến ngày:3/4/2022
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 28/3
Ba 29/3
Tư 30/3
Năm 31/3
Sáu 1/4
Bảy 2/4
CN 3/4