Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:2/5/2022 đến ngày:8/5/2022
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 2/5
Ba 3/5
Tư 4/5
Năm 5/5
Sáu 6/5
Bảy 7/5
CN 8/5