LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:9/5/2022 đến ngày:15/5/2022
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự Địa điểm Ghi chú
Hai 9/5
Ba 10/5
Tư 11/5
Năm 12/5
Sáu 13/5
Bảy 14/5
CN 15/5