Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:25/4/2022 đến ngày:1/5/2022
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 25/4
Ba 26/4
Tư 27/4
Năm 28/4
Sáu 29/4
Bảy 30/4
CN 1/5