LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:25/4/2022 đến ngày:1/5/2022
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự Địa điểm Ghi chú
Hai 25/4
Ba 26/4
Tư 27/4
Năm 28/4
Sáu 29/4
Bảy 30/4
CN 1/5