Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:18/4/2022 đến ngày:24/4/2022
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 18/4
Ba 19/4
Tư 20/4
Năm 21/4
Sáu 22/4
Bảy 23/4
CN 24/4