Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:21/3/2022 đến ngày:27/3/2022
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 21/3
Ba 22/3
Tư 23/3
Năm 24/3
Sáu 25/3
Bảy 26/3
CN 27/3