Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:4/4/2022 đến ngày:10/4/2022
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 4/4
Ba 5/4
Tư 6/4
Năm 7/4
Sáu 8/4
Bảy 9/4
CN 10/4