LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:28/3/2022 đến ngày:3/4/2022
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự Địa điểm Ghi chú

Hai 28/3

- Giao ban đầu tuần - Giảng dạy và học tập theo TKB ( sáng) - Kiểm tra giữa HK II ( Chiều)

Ba 29/3

- Giảng dạy và học tập theo TKB ( sáng) - HS tự ôn tập ( Chiều)

Tư 30/3

- Giảng dạy và học tập theo TKB ( Sáng) - Kiểm tra giữa HK II ( Chiều)

Năm 31/3

- Giảng dạy và học tập theo TKB ( Sáng) - Hội khỏe Phù Đổng cấp trường ( Chiều)

Sáu 1/4

- Giảng dạy và học tập theo TKB ( Sáng) - Hội khỏe Phù Đổng cấp trường ( Chiều)

Bảy 2/4

- Giảng dạy và học tập theo TKB ( Sáng) - Hội khỏe Phù Đổng cấp trường ( Chiều)

CN 3/4

- Thi nghề Phổ Thông - Khối 12 ( theo KH)