LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:23/5/2022 đến ngày:29/5/2022
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự Địa điểm Ghi chú

Hai 23/5

- Chào cờ, giao ban đầu tuần - Học tập và giảng dạy theo TKB -> sáng - Chương trình "Khi tôi 18" ( Theo KH của Đoàn trường) -> chiều

Ba 24/5

- Học tập và giảng dạy theo TKB -> sáng - Lao động theo KH Đoàn trường -> chiều

Tư 25/5

- Học tập và giảng dạy theo TKB -> sáng - Lao động theo KH Đoàn trường -> chiều

Năm 26/5

- Học tập và giảng dạy theo TKB -> sáng - Hội nghị tổng kết tổ -> chiều

Sáu 27/5

- Học tập và giảng dạy theo TKB -> sáng - Họp Hội đồng thi đua - khen thưởng năm học 2021-2022 (14h 00)

Bảy 28/5

- Hội nghị công tác ôn thi TN THPT

CN 29/5

- Bế giảng năm học ( 7h 00) - Họp PHHS (8h 30) - Họp HĐSP tổng kết năm học 2021-2022 (13h 30)