Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:11/4/2022 đến ngày:17/4/2022
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 11/4
Ba 12/4
Tư 13/4
Năm 14/4
Sáu 15/4
Bảy 16/4
CN 17/4