Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:6/6/2022 đến ngày:12/6/2022
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 6/6
Ba 7/6
Tư 8/6
Năm 9/6
Sáu 10/6
Bảy 11/6
CN 12/6