Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:27/6/2022 đến ngày:3/7/2022
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 27/6
Ba 28/6
Tư 29/6
Năm 30/6
Sáu 1/7
Bảy 2/7
CN 3/7