THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN NAM TRÀ MY
Họ và tên cựu GV, NV:  Nguyễn Thị Thùy Dương Ngày tháng năm sinh:  16/07/1979 Giới tính:  Nữ
Quê quán:  Tiên Hiệp - Tiên Phước - Quảng Nam
Năm vào công tác tại trường:  2007 Năm chuyển công tác hoặc nghĩ hưu:  2010
Chức vụ khi công tác tại trường:  Giáo viên Chuyên môn:  Hóa
Thông tin về BGH khi đang công tác tại trường:  HT: Nguyễn Xuân Ảnh; PHT: Nguyễn Thị Ngoan
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Giáo viên trường THCS Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay:  Thôn Phước Đức, Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam
Số điện thoại liên lạc:  0934770989 Email liên lạc:  thuyduongqmqs@gmail.com
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu giáo viên:
Chân thành cảm ơn trường PTDT Nội trú đã liên lạc.
Ngày giờ đăng ký: 18h22:17-10-2016
Các thông tin trên đây là do Cựu giáo viên, nhân viên Nguyễn Thị Thùy Dương nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!