THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN NAM TRÀ MY
Họ và tên cựu GV, NV:  Lê Thị Dung Ngày tháng năm sinh:  04/101988 Giới tính:  Nam
Quê quán:  Đức Phổ - Quảng Ngãi
Năm vào công tác tại trường:  2012 Năm chuyển công tác hoặc nghĩ hưu:  2014
Chức vụ khi công tác tại trường:  Giáo viên Chuyên môn:  sinh
Thông tin về BGH khi đang công tác tại trường:  Hiệu trưởng thầy Nguyễn Xuân Ảnh, hiệu phó Nguyễn Thị Ngoan
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Giáo viên Trường THPT Bắc Trà My - Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay:  Thị trấn Trà My- Bắc Trà My- Quảng Nam
Số điện thoại liên lạc:  0984131848 Email liên lạc:  ledungnamtramy@gmail.com
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu giáo viên:
Ngày giờ đăng ký: 11h46:16-10-2016
Các thông tin trên đây là do Cựu giáo viên, nhân viên Lê Thị Dung nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!