Lịch công tác tuần Trường PTDTNT Nam Trà My In lich
In lịch Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:13/9/2021 đến ngày:19/9/2021
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
Hai 13/9
Ba 14/9
Tư 15/9
Năm 16/9
Sáu 17/9
Bảy 18/9
CN 19/9