LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:30/5/2022 đến ngày:5/6/2022
  
Thứ/Ngày Nội dung T.P tham dự Địa điểm Ghi chú
Hai 30/5
Ba 31/5
Tư 1/6
Năm 2/6
Sáu 3/6
Bảy 4/6
CN 5/6